back back
o firmě - obrazy  K mé řemeslné práci vždy patřilo hodně kreslení a malování, od návrhů šperků k velkým skicám, obrazům, s různou intenzitou a různé kvality. Bez ambicí vytvořit „životní dílo” byly pro mě papír a tužka nebo křída mojí největší životní jistotou a kotvou.
Rozhodl jsem se proto postupně umístit na webové stránky kresby a malby, o kterých si myslím, že znamenaly v mém životě nějaký posun. Také si myslím, že díky kresbám a obrazům se dá lépe pochopit práce ve skle a nakonec ve šperku.

Vladislav Mašek