Studie detailu dračího těla | 2017 | uhel | 42cm x 52cm
back
   draci