Studie detailu dračího těla | uhel 42cm x 52cm | 2017
back
   draci